BLÄSTRING

Vattentorn

Blästring rengöring Vattentorn:  Färg – Betong

Med torbo-fuktblästersystem kan vi blästra stora objekt med miljövänlig teknik. Fuktig sand minskar dammet med 95%. Inga blästermedel som innehåller tungmetaller används.

Genom att vi använder oss av blästermedel med finare fraktioner än vad som är normalt, blir rengöringsgraden högre och skadorna på den blästrade ytan mindre.

En viktig miljöfaktor är även att vi använder avsevärt mycket mindre kompressorkraft än vad som krävs vid traditionell blästring. Vi arbetar ofta med blästerlans för bättre räckvidd.

 • Inga problem med stora nivåskillnader.
  • Inga tungmetaller i blästersanden.
  • Minimal dammutveckling.
  • Ren luft med moderna kompressorer.
  • Enkel etablering.
  • Effektivare rengöring med finare blästermedel.