BLÄSTRING

Vattenbilning

Kamat 2300 bar:  Vattenbilning – Vattenblästring – Vattenfräsning

Waterjet är ett av många benämningar på extremt höga vattentryck. Ett annat är Super-högtryck.

Vårt mobila KAMAT water-jet aggregat har en kraftig turboladdad dieselmotor som driver en vattenpump, vilken kan generera upp till 2.300 bar. Sådana höga tryck gör det möjligt att vattenblästra bort färg på plåt.

Det räcker gott och väl till för att bila i betong. Metoden har blivit vanlig tack vare att man ej orsakar ytterligaresprickbildningar i betongen, som brukar vara fallet vid vanlig bilning.

Vattenbilning är egentligen enda alternativet om man vill slippa störande oljud som fortplantar sej i byggnaden, som vid mekanisk bilning.
Med speciella roterande munstycken kan man även fräsa och blästra med enbart vatten