BLÄSTRING

Sanering

Sanering:  Brandsanering – Fasadtvättning – Hetvattentvätt – Högtryckstvätt

Blästring innebär ju i huvudsak rengöring. Vanligaste sanerings-uppdragen vi har är klottersanering. Den utför vi till 90% genom att mycket försiktigt microblästra bort klotter.

För att även klara kundernas behov av kemisk klottersanering med hetvatten, så har vi investerat i en dieseldriven hetvattentvätt. Med den kan vi förutom att klottersanera även utföra fasadtvättning, brandsanering etc.