OM FÖRETAGET

BlästerMäster AB

Ola Strömberg grundade verksamheten 1991 och drev framgångsrikt företaget till 2016 då han valde att lämna över fanan till en yngre generation blästrare. Martin Erlandsson tog då över företaget och har stora visioner för BlästerMäster.

Mycket kunskap och erfarenhet tar man med sig in i framtiden samtidigt som tekniken går framåt, flera anställningar har gjorts för att kunna ta åt sig all den mängd jobb som ständigt kommer in till företaget.

Ola Strömberg lämnar över fanan till Martin Erlandsson