BLÄSTRING

Kyrkor

Fasadblästring: Blästra Puts Kalkputs Tegel Kyrkor

Vi har utfört mängder av blästringsuppdrag på känsliga K-märkta hus och byggnader, både inom och utomhus. Vår miljövänliga och skonsamma metod med torbo-fuktblästringssystem fungerar utmärkt på de flesta förekommande underlag.
Vi utför även JOS och microblästring.

Blästring med tryck från under ett bar upp till över tio bar.

Fuktblästring med vanlig sand tillför inget främmande material i fasaden.

Med endast 20% vatten i blästermedlet går det utmärkt att blästra inomhus utan att få vattenskador.

Våra torbo-fuktblästersystem reducerar dammet med upp till 95%.