BLÄSTRING

Klottersanering

Blästring Klotter:  Klottersanering – Klotterborttagning – Klotterskydd

Klotter är ett tråkigt samhällsproblem, kalla det graffiti, grafitti eller graffitti. Det handlar om åverkan på annans egendom. Fel färg på fel plats!

Gång och cykeltunnlar nedkladdade med Tag´s ger större otrygghet för allmänheten, samtidigt som annan skadegörelse ökar.

För mycket sprayfärg på fel fasad och väggen slutar att andas. Den blir tät och fukten kan ej komma ut.

Det finns således flera anledningar att ta bort klotter omgående. Gör man det efter en längre tid mottages det av klottrare med tacksamhet, då är ”svarta tavlan” rengjord för nya attacker.
Vi utför miljövänlig och skonsam klottersanering.
Microblästring med våra fuktblästeraggregat eller kemisk klotterborttagning med hetvatten.
Vi samarbetar med Graffi Green och använder deras produkter som tillhör de absolut marknadsledande.
Fotografering och dokumentation både före och efter saneringen.
Applicering av klotterskydd är ett förnuftigt val på utsatta ställen.

Vi ombesörjer även polisanmälan.