BLÄSTRING

Hustak – Plåttak

Blästring rengöring Tak:  Hustak – Plåttak – Villatak

Effektiv färgborttagning.

Fuktblästring med torbo innebär att inställning av tryck, matning och blästermaterial kan anpassas exakt så att eventuell galvanisering ej avlägsnas.

Då vi blästrar plåt med sand, erhålls en struktur på underlaget som ger ett mycket bra fäste för den nya färgen. Fästytan ökar med ca. 100% jämfört med enbart tvättning.

Utan dammproblem kan vi ta bort färgen och en renare yta erhålls utan att skada plåten.

Vi högtryckstvättar även tak.