BLÄSTRING

Fasader

Blästring rengöring:  Putsfasad – Tegelfasad – Plastfärg på puts tegel

Fasadrengöring stenfasad.

Vi utför effektiv och miljövänlig fasadtvätt med våra mobila enheter.

En smutsig stenfasad eller stensockel är sällan vacker, därför är det ett sant nöje för oss att rengöra den.

Enklast är att tvätta med varmt högtrycksvatten. Ofta är dock fasaderna så starkt nedsmutsade att detta ej är tillräckligt, inte ens med hjälp av kemikalier.

Med våra mobila fuktblästersystem kan vi på ett skonsamt och effektivt sätt rengöra de mest smutsiga ytor man kan tänka sig.

Fördelen med att blästra är ej enbart det fantastiska resultatet, i städer rinner ju oftast smutsvattnet direkt ned i dagvattenbrunnarna och ut i vattendragen. När vi fuktblästrar så samlas den smutsiga blästersanden på marken vid sockeln, och kan enkelt tas om hand för deponering. Efterspolningen ger knappast något förorenat spillvatten utan avlägsnar bara blästersandsrester.

Det kan nämnas att i många Europeiska städer är det ej tillåtet att tvätta husfasader utan att omhänderta spillvattnet. Dock är fuktblästring tillåtet samt avspolning efteråt.

 

Färgborttagning på putsfasad.

Blästring av putsväggar är kanske den absolut vanligaste typen av uppdrag vi sysslar med.

Därför har vi en avsevärd erfarenhet av olika typer av underlag och förutsättningar.

Från att avlägsna klotter med minsta möjliga åverkan på en ny fasad eller enbart ta bort ett lager plastfärg och spara den underliggande originalfärgen. till att avlägsna all färg eller t.o.m. själva putsen.

Vi har blästrat fasader i bla. Eskilstuna, Karlskoga, Karlstad, Arboga, Västerås, Norrköping, Södertälje, Örebro, Stockholm.

 

Rengöring – färgborttagning på tegelfasad.

En tegelvägg kan vara besvärlig att rengöra. Ibland räcker det inte med vår KEW hetvattentvätt, då lättblästrar vi med våra mobila fuktblästeraggregat.

Fördelen är bl.a. att vi ej trycker in något vatten i teglet samt att det i stadsmiljö ej behöver ske något utsläpp av smutsvatten i dagvattenbrunnarna.

I vissa fall kan det vara lämpligt att impregnera (hydrofobera) ytan efter rengöringen. Det motverkar både vatteninträngning och nedsmutsning

Klotterutsatta ytor bör även klotterskyddas med microvax.

K-märkta kyrkor har vi blästrat ett flertal, bla. Borlunda Kyrka, Eslöv.

 

Färgborttagning på träfasad.

Vi kan effektivt och miljövänligt ta bort färg på trä med våra mobila enheter.
Vi utför kemikaliefri färgborttagning av träfasader.
Vi använder blästermedel med mycket finare fraktioner. Utan dammproblem erhålls en renare yta utan att riva upp träytan.
Genom att ej använda kemikalier och högtryckstvätt vid arbetet, undviker vi att mätta fasaden med vatten samt problemenmed utsläpp i dagvattnet.

 

Rengöring – färgborttagning på plåtfasad.

Att kunna blästra rent lackerade ytor verkar kanske omöjligt.
Det går dock utmärkt med Torbo-fuktblästersystem.