BLÄSTRING

Blästring Bitumen

Blästring borttagning Bitumen:  Tjära – Broisolering – på Betong

Borttagning av tjära och bitumen är förutsättningen för att kunna göra hållbara betongreparationer. Vi erbjuder två alternativ:

Vattenblästring eller fräsning med vår mobila superhögtrycksutrustning.

Fuktblästring med våra mobila fuktblästersystem.

Vi blästrar även betongbroar före bitumenisolering.

Se även separat sida för husgrunder.