BLÄSTRING

Blästring Betong

Blästring Betong:  Broar – Balkonger – Parkeringshus

Fuktblästring av balkonger.

Vi utför effektiv och miljövänlig blästring av balkonger med våra mobila enheter.

Genom att använda blästermedel med mycket finare fraktioner, utan dammproblem erhålls en renare yta före motgjutningar och betongreparationer.

Inga onödiga skador på betongen.

Inget främmande material tillförs då blästermedlet är vanlig sand.

Mycket begränsad inträngning av vatten. 80% blästermedel och 20% vatten.

Skonsam blästring av räcken och plåtar utan att avlägsna galvaniseringen.