BLÄSTRING

Asfalt

Blästring Asfalt:  Bitumen – Tjära

Vi fuktblästrar asfaltsytor för att frilägga ballasten och ta fram dess egenskaper. Ljusare asfalt är i många fall mycket säkrare än den svarta.

Säkerhet och trygghet ökas i mörka gång- och cykeltunnlar med ljusare beläggningar.

Färgad ballast för att t.ex. markera cykel- eller gångleder höjer säkerheten.

Vi tar bort bitumenet (tjäran) snabbt och enkelt så ballastens färg framträder tydligt.