BLÄSTRING

Mobil blästring, Stockholm & Örebro, rengöring, borttagning färg med fuktblästring även kallad sandblästring, vattenblästring, våtblästring, sodablästring samt isblästring.

 • ASFALT
 • BETONG
 • BITUMEN
 • FORDON
 • FASADER
 • GRUNDER
 • GLAS
 • GOLVBLÄSTRING
 • KLOTTER
 • KONST
 • KYRKOR
 • PLÅTTAK
 • STOLPAR
 • SANERING
 • VATTENBILNING
 • VATTENTORN

Blästrings Projekt

http://Blästring%20putsfasad

Blästring putsfasad

http://Slungblästring

Slungblästring

http://Blästring%20fordon

Blästring fordon

http://Blästring%20bro

Blästring bro

http://Båtblästring

Båtblästring

http://Blästring%20utav%20däck%20på%20Turistattraktion%20Pommern

Blästring utav däck på Turistattraktion Pommern

http://Blästring%20husgrund

Blästring husgrund